Sweid Care

Sweid Care är ett gruppboende med en välkomnande och omsorgsfull miljö där vi erbjuder individanpassad och kvalitativ vård och omsorg för personer med olika former av funktionsvariationer. Vi är dedikerade till att skapa en trygg och stödjande atmosfär där varje individ kan känna sig respekterad, sedd och delaktig.

Vi erbjuder en rad olika tjänster och aktiviteter som är utformade för att främja självständighet, välbefinnande och livskvalitet för våra boende. Det inkluderar bland annat personlig omvårdnad, måltidservice, daglig verksamhet, aktiviteter, och individuellt anpassade stödinsatser.

Så här går det till att söka en plats i våra boendestöd

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om boendestöd.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boendestöd.

Om oss

Sweid Care är ett gruppboende med en välkomnande och omsorgsfull miljö där vi erbjuder individanpassad och kvalitativ vård och omsorg för personer med olika former av funktionsvariationer. Vi är dedikerade till att skapa en trygg och stödjande atmosfär där varje individ kan känna sig respekterad, sedd och delaktig.

Vi erbjuder en rad olika tjänster och aktiviteter som är utformade för att främja självständighet, välbefinnande och livskvalitet för våra boende. Det inkluderar bland annat personlig omvårdnad, måltidservice,

Sweid Care

Vårt boende

Vi erbjuder moderna och bekväma bostäder som är utformade för att möta våra boendes individuella behov och önskemål. Varje lägenhet är utrustat med nödvändiga faciliteter och anpassningar för att säkerställa bästa möjliga livskvalitet och självständighet.
Scroll to Top